top of page

Christadelphiai hit

Hitvallásunk

 • A Biblia Isten tervének és céljának kinyilatkoztatása, amelyet a választott férfiak adtak át, és akiket az Ő Lelke irányított. Ezért tévedhetetlen és hiteles. 

 • A Biblia szerint Isten minden dolog alkotója és fenntartója. Az égben az elképzelhetetlen fényben lakik. Isten ereje, bölcseesége és szeretete, kegyelme és szentsége végtelen. Az Isten egyetlen személy.  

 • Az Isten szelleme a szentszellem, Isten ereje, amellyel fenntartja a teremtést, mindenütt jelen van, és feltárja és teljesíti az akaratát.

 • Jézus Krisztus, Isten egyszülötti fia volt. Szűz Mária szülte. Jézust is érték kísártések, ahogy minket is, de ő tökéletes maradt és bűntelen. Meghalt és feltámadt, és felment a mennyei Atyjához, ahol Isten jobbján ül. 

 • Jézus Krisztus bűntelen élete által legyőzte a bűnt. Jézus halála az Isten iránti engedelmesség cselekedete volt, amellyel mi is bűnbocsánatot kaphatunk. Ő a mi Megváltónk.  

 • Jézus vissza fog térni a földre, hogy megítélje az élőket és holtakat, és létrehoz a földön egy egyetemes és maradandó királyságot.  

 • Az ember halandó: az emberek meghalnak Ádám engedetlenségének következtében, aki a bűnének büntetéseként halt meg. A halál állapotában, a test élettelen, és nincs öntudatánál.   

 • „A lélek” a Bibliában azt jelenti, hogy „teremtmény”. Azonban másként is fordítható: élőlény, személy, test, élet, lélegzet és elme. A Bibliában nincs szó arról, hogy halhatatlan.   

 • A Föld Isten népének a jövőbeni helye lesz, és a halál megszűnik. A „pokol” szó a Bibliában egyszerűen ennyit jelent: „sír”. 

 • Az üdvösséghez (megmentéshez) szükség van bűnbánatra és a Krisztusba való keresztelésre a vízbe való teljes bemerítéssel. Ez felnőtt korban hozott elhatározás következménye lehet. 

 • Isten országában, Jeruzsálem lesz a világ jövőbeli fővárosa. Minden nemzet tagjait magában fogja foglalni. 

Életmódunk

Hisszük, hogy a Biblia megbízható útmutatást ad életünkben, ezért igyekszünk megszívlelni és Isten segítségével alkalmazni is. Törekszünk követni Jézus Krisztust, aki hűen és tökéletesen engedelmeskedett Atyjának. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megosztjuk reménységünket, Jézus mások iránti szeretetét, hogy lelkesek legyünk a munkában, hűségesek a házasságban, nagylelkűek mások megsegítésében, és boldogok legyünk Istenünkben.

A közösségünk

Gyakran nevezzük csoportjainkat “eklézsiáknak”. Ez egy újszövetségi görög szó (ecclessia), amelyet általában angol, és magyar nyelvű bibliákban is „egyházként” fordítanak. Erről azonban az embereknek inkább egy vallási szervezet jut eszükbe, ahol az egyik hívőnek hatalma van hittársa felett. Mivel a Krisztus korai követői között ilyen nem volt, és az istentiszteleti helyeknek sem volt különösebb jelentősége, ezért közösségünk egyszerűen központi irányítás nélküli gyülekezetekből, vagy eklézsiákból áll. (ApCsel 7: 48-50). Úgy is gondolunk magunkra mit Isten “háza népére”, amelyet Isten a szolgálatára szólított fel, amint azt a Biblia az Efezus 2: 18-22-ben mondja. 

Our Beliefs: Welcome
bottom of page